Firma "Pam-Promet" je osnovana u martu 1993. godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću(d.o.o) osnivač je Dušan Mauković koji je ujedno i vlasnik firme. Pam-Promet se bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Proizvodnja je usmerena na lešnike, nektarine, trešnje i ratarske kulture. Sa povezanim licima koja su nosioci poljoprivrednih gazdinstava Sofijom Mauković (supruga); Petar i Aleksandar Mauković (sinovi) danas u svom vlasništvu poseduje 135 hetara lešnika, 40 hektara nektarina, 40 hektara trešanja i 100 hektara obradive površine na kojima se gaje jednogodišnje ratarske kulture.Hronološki gledano voćnjaci su se sadili u sledećim etapama: